2016/9 Mirai Department Store

2016/9 Sarrouel pants fair, Shigaraki,Shiga

2016/7 MARUZEN Nihonbashi book store, Tokyo    

2016/6 Isetan Shinjyuku store, Tokyo

2016/6 MARUGOTO JAPANESE ART FES, Tokyo

2016/1 ITACHOCO ART, Tokyo

 

2015/12 – 2016/1 Nipponia Nippon in Asakusa, Tokyo